Tamil Nadu General Election 2016 Expenditure Statement - 129 Athoor Constituency

Sl.No.
Name of the Candidate
1.
ARUMUGAM K
2.
BALAMURUGAN A
3.
ILANCHEZHIYAN S P
4.
KARUPPUSAMY P
5.
MARIAGUNASEKARAN R
6.
MURUGANANTHAM C
7.
NIRMALA GNANA SUNDARI I
8.
PACKIASELVARAJ M
9.
PALRAJ R
10.
PARAMAN A
11.
PERIASAMY I
12.
PERIYASAMY M
13.
PEYATHEVAR A
14.
SANKAR D
15.
SELVAKUMAR R
16.
SHANMUGAM V
17.
TAMIL NESAM R
18.
VISWANATHAN M
19.
VISWANATHAN R NATHAM